Vítejte v Acstar

Všeobecné obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatelem internetového obchodu je:

M M s.r.o., Poznaňská 2, 616 00 Brno

IČ: 49435043

DIČ: CZ49435043

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11883

 

Pravidla obchodu

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
2. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.
3. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Po obdržení Vaší objednávky je objednávka zaregistrována, potvrzena, podstoupena k realizaci, a tím považujte objednávku za potvrzenou. Pokud nebude možné objednávku realizovat, budeme Vás v co nejkratší době kontaktovat.
4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd.
5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit závaznou objednávku.

Možnosti platby

Platba bankovním převodem:
Pokud si zvolíte tento způsob platby můžete Vaši platbu za zboží poukázat na náš účet 3 způsoby:
1. bankovním převodem z Vašeho účtu
2. složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce naší banky přímo na náš účet
3. odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR

Bankovní spojení:
číslo účtu: 19-5190010287/0100. Variabilní symbol je vždy číslo objednávky.

Dobírkou:
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky, včetně ceny dopravy a dobírky. V případě dodání zboží mimo Českou republiku je požadována vždy platba předem.

Hotově, osobní odběr:
V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží.

Dodací podmínky

1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím kurýrní služby PPL, Českou poštou anebo je možné si je vyzvednout osobně na provozovně.
2. Veškeré zboží je expedováno max. do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky.
3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atd.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete v originálním balení jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.

 

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.
 
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:
1. k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V takovém případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena.
 2. výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3. výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4. výrobek byl poškozen působením živlů.
5. výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Reklamace budou vyřízeny jen za předpokladu dodání kopie řádně vyplněného reklamačního listu (razítko, adresa obchodníka, datum zaslání reklamace, počet kusů/párů, doba použití, popis závady), potvrzeného záručního listu a dokladu o koupi. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace. Bez těchto dokumentů bude předmět reklamace vrácen zpět na náklady příjemce.
Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení, a zaslat jej na adresu provozovny. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení zásilky.

Odstoupení od smlouvy:
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (Obč. zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.

Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména Zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje
Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o Vaší činnosti
Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Shrnutí
Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit, že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.

Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.acstar.cz a příslušné poddoméně mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.acstar.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy  bez předchozího upozornění a nenese odpovědnosti za věcné, cenové a technické nepřesnosti či chyby.
 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.